Home » pagina 6

 

Frankrijk - dat een nieuwe koning had - en Engeland
sloten samen met de Nederlanden
tegen Spanje ‘het Drievoudig Verbond’
De soevereiniteit van de Republiek werd erkend!

Oldenbarnevelts inspanningen werden beloond ...

Maar de oorlog kostte heel veel geld
En het volk was ontevreden over de hoge belastingdruk

 

 

 

Oldenbarnevelt bedacht een uitkomst
De hollandse kooplieden verdienden veel
aan de handel overzee

Stadhuis op de Dam
Jacob van Ulft
Gouache 1653
Kampen met koggeschip
J.H. Islings
Afbeelding 1962

Maar die werd bij Duinkerken zwaar geteisterd door piraterij!

Pirate Ship
Ambroise Louis Garneray
Schilderij
Blackbeard
Onbekend
Afbeelding
Bartholomew Roberts
Onbekend
Houtsnede
Howel Davis
Unknown
Afbeelding

Wanneer dit kapersnest werd ingenomen konden de kooplieden meer verdienen
en werd tegelijk een deel van het verloren zuiden terugveroverd

Hollands oorlogschip in gevecht met Duinkerker Kapers
Arnold de Lange
De Zuidelijke Nederlanden
Nederland in kaart

Maurits was hier echter fel op tegen ...

Duinkerken lag te ver weg

Maurits Prins van Oranje
A. Schoumann en M.J. van Miereveld
Afbeelding

En de nieuwe spaanse landvoogd was
een sterke tegenstander
Het leger zou omsingeld kunnen worden

Maar Maurits zwichtte voor zijn mentor Oldenbarnevelt en volgde het bevel van de Staten

Albrecht Aartshertog van Oostenrijk
Jacob Houbraken
Afbeelding 1749/1759

Op 19 juni 1600 vertrok uit Vlissingen een vloot van 1300 schepen met aan boord 12000 voetknechten en 1600 ruiters
De republiek bleef zo goed als onbeschermd achter

Landing leger Prins Maurits bij Philppine
Hendrik Cornelisz. Vroom
Tekening 1600

Maurits had gelijk
Albrecht, de spaanse landvoogd, bracht in korte tijd een groot leger op de been
De geduchte generaal Mendoza stond aan het hoofd
Isabella, Albrechts vrouw, verkocht zelfs haar juwelen om de soldij te betalen

L'archiduc Albert de Habsbourg
Frans Pourbus
Oil on canvas 1599/1600
Francisco Hurtado de Mendoza 1601
Isabella Clara Eugenia
Frans Pourbus 1623

Bij een eerste treffen werd de ondercommandant
Maurits neef Ernst Casimir van Naussau-Dietz jammerlijk verslagen

Batlle of Nieuwpoort
Floris Balthasarsz. van Berckenrode
Gravure 1600
Ernst Casimir graaf van Nassau-Dietz
W.J. Delff en M.J. van Mierevelt 1628

De grote slag vond plaats op het strand en in de duinen bij Nieuwpoort

 

 

 

 

 

Slag bij Nieuwpoort
Sebastiaan Vrancx
Schilderij 1640

Maurits leek deze te verliezen
Zijn leger was doodsbang voor de spaanse overmacht en vluchtte in paniek alle kanten op

Slag bij Nieuwpoort
Nicaise de Keyser 1825
Slag bij Nieuwpoort in 1600
Wandplaaten
Slag bij Nieuwpoort 1600
Bartholomeus W. Dolendo

Maurits bleef echter onverschrokken
Kalm en bedaard
onbewegelijk als een rots
stuitte hij de vlucht van zijn troepen

 

 

Prins Maurits bij de Slag bij Nieuwpoort
Paulus van Hillegaert
Oil on panel 1632/1640
Prins Maurits
Frank Neirynck
Standbeeld

En dankzij de wind en zon in de rug
bracht hij de Spanjaarden tot staan
en leidde zijn leger naar de overwinning

Slag bij Nieuwpoort 1600
J. Veen en K.F. Bombled
Toonlithografie 1853/1861
Maurits' overwinning Slag bij Nieuwpoort
M. Sallieth en D. Langendijk
Ets 1775/1791

De grote Mendoza werd gevangen genomen
Maurits spotte met hem en zei
dat zijn grote wens om Holland te zien snel in vervulling zou gaan

Overgave van Mendoza Slag bij Nieuwpoort
C. Normand
Ets 1800/1849
Prins Maurits onthaalt Mendoza
J. Buijs

Als een held werd Maurits binnengehaald
Maar hij wist dat hij bijna had verloren
Na de slag had hij God op zijn knieën gedankt
Het hele bestaan van de Republiek had op
het spel gestaan

 

 

Maurits in Rotterdam na slag bij Nieuwpoort
Lucien Alphonse Gros 1884
Maurits knielt na de slag
J.F.C. Reckleben en H.J. Scholten
Staalgravure 1880/1882