Home » pagina 5

 

Spanje was verzwakt en Philips stuurde zijn geduchte generaal Farnese naar Frankrijk

De franse koning was dood en Philips meende daar zijn slag te kunnen slaan

Voor de jonge republiek brak onder leiding van Oldenbarnevelt en Maurits een gouden tijd aan

 

 

 

Oldenbarnevelt was inmiddels in Holland een belangrijk man geworden

Hij was benoemd tot landsadvocaat en raadspensionaris

Portret Johan van Oldenbarnevelt
Onbekend
Gravure 1695
Oldenbarnevelt wordt advocaat van Holland
J. Buijs
Afbeelding

Gesteund werd hij door ‘de statenpartij’ -

 

 

 

 

 

de partij van de regenten en rijke kooplieden

Raadkamer van de Staten van Holland
Jacob Braat
Afbeelding 1652
Groepsportret regenten Arme-Kinderhuis Haarlem
Jan Salomonsz de Bray
Olieverf op doek 1663

Maar ook het volk
geleid door fanate calvinistische dominees
kreeg hij op zijn hand

Familietafereel
Jan Havicksz. Steen
Oil on Panel 1660/1679
Jacobus Trigland
Willem Jacobsz Delff
Afbeelding 1636

Want die waren teleurgsteld door de halfslachtige houding van Elisabeth
Haar graaf Dudley hadden ze zelfs als hun ‘Verlosser’ binnengehaald

The tomb of Robert Dudley Earl of Leicester
Robert Dudley as the new Joshua
Richard Jugge
Afbeelding 1568

De staten hadden zichzelf ten langen leste soeverein verklaard
En op voorspraak van Oldenbarnevelt was de jonge Maurits - die inmiddels al een baardje kreeg -
tot stadhouder en kapitein-generaal benoemd

Graaf Maurits van Nassau
S, Fokke
Prent 1585
Maurice of Nassau
Michiel J. van Mierevelt
Oil on canvas

 

Maurits had de strategie van romeinse veldslagen bestudeerd

Romeins Legioen
Plazilla
Afbeelding

Wiskunde en vestingbouw leerde hij
van de briljante Simon Stevin

Het Clootcransbewijs
Schans Sterctenbouwing
Simon Stevin 1594
Louis Eugène Simonis
Standbeeld

Hij paste die kunde toe en vormde het leger om

van een bende plunderende huurlingen

Willem van der Marck Heer van Lumey
De val van Maastricht
Jan Luyken
Afbeelding 1679

tot een moderne en gedisciplineerde krijgsmacht

Exercitie met targe en rapier
Adam van Breem
Aanwijzing 20 voor het hanteren van de piek
Marcheert ende draecht de furquet neffens de Musquet
Jacob de Geyn

Gebaseerd op een mythe uit de oudheid
ontwierp hij met Oldenbarnevelt een plan

The Procession of the Trojan Horse in Troy
Giovani Domenico Tiepolo
Schilderij 1760
Illustration of Vergil Aeneid
Jonannes Grünberger
Afbeelding 1502

En met een list heroverde hij in 1590
de stad Breda op de Spanjaarden

Het turfschip van Breda
Simon Fokke
Ets 1782/1785
Inname van Breda 1590
Bartholomeus Wi. Dolendo
Gravure 1597/1601

Maurits reputatie als veldheer was gevestigd

En Oldenbarnevelt zorgde dat de Staten veel geld verschaften voor de oorlog

Maurits op jeugdige leeftijd
Conrad Goltzius
Prins Maurits te paard
Crispijn van de Passe
Grote zaal Binnenhof
Dick van Delen

De jaren daarop veroverde Maurits stad na stad

Zutphen ... Deventer ...

Inname schans bij Zutphen 1591
Ets 1591/1593
Beleg Maurits Deventer
Onbekend
Afbeelding

En Nijmegen - dat was verloren in 1589 -
nam hij glorierijk in

Aanval van Maarten Schenck op Nijmegen 1589
Afbeelding 1589
Beleg van Nijmegen 1591
Frans Hogenberg
Afbeelding 1591

Oldenbarnevelt maakte de plannen

Geertruidenberg en Coevorden volgden

Beleg van Geertruidenberg 1593
Jan Luyken
Afbeelding 1691
Inname Coevorden door Maurits van Nassau 1592
Johannes Janssonius
Afbeelding 1663

Groningen ... Groenlo ...

Beleg van Groningen 1594
Jan Jansonius
Afbeelding 1663
Panorama van Grol
Amoldus Montanus

Oldenzaal ...

Maurits opmars leek niet te stuiten

Beleg van Oldenzaal
Baudartius
Afbeelding 1597
Krijgsbewegingen in de Tachtigjarige Oorlog 1597
Nederlandse Leeuw
Afbeelding 2013

En Oldenbarnevelt verkreeg voor de Republiek

in 1596 de erkenning door twee Grootmachten

 

 

 

 

Elizabeth I The Armada Portrait
Unknown English Artist
Oil on panel 1588
Henri IV de France
Onbekend
Afbeelding