Home » pagina 2

 

Oldenbarnevelt was 71 jaar geworden
Hoe had het zover kunnen komen?

Een bijzondere rechtbank
- op initiatief van prins Maurits van Oranje benoemd -
had Oldenbarnevelt wegens 'hoogverraad' veroordeeld

 

 

 

Maar Oldenbarnevelt was een patriot pur sang
Hij gaf zijn leven voor zijn vaderland

Map
Jan Christiaan Sepp
Afbeelding 1793

Hoe had het conflict met zijn vroeger pupil
prins Maurits van Nassau
zo uit de hand kunnen lopen?

Johan van Oldenbarnevelt
Michiel Janz. van Miereveld
Schilderij 1617
Maurits van Nassau
Gerrit van Honthorst
Schilderij 1643

Oldenbarnevelt werd in 1547 geboren ...

Amersfoort Zicht op Muurhuizen
C. Steenberg
Foto 1910/1935

in Amersfoort

Huis Bollenburg
G. van Arkel
Aquarel 1886

Hij was van zeer eenvoudige komaf

Amersfoort Muurhuizen 't Latijntje
onbekend
Foto 1957

Kwade tongen beweerden later dat zijn vader
een donkenlap was

Het dronken paar
Jan Havicksz. Steen
Olieverf op paneel 1665

Wat daar ook van zei ...
Hij verliet al jong het ouderlijk huis en ging
in Heidelberg studeren

Heidelberg Schloss mit der alte Brücke
N.M.J. Capuy
Schilderij 1788

Daar ontmoette hij veel calvinisten
die hun land waren ontvlucht omdat ze
werden vervolgd

Bartolomeüsnacht Massacre
Francois Dubois
Oil on panel 1572/1584

Hun fanatisme sprak hem echter niet aan

Portrait Young John Calvin
Flemisch School Unknown
Painting
De eeuwige voorbeschikking Gods
Johannes Calvijn
Boom 2009

Hij geloofde niet dat een verstandige God miljarden mensen had geschapen
waarvan het overgrote deel was verdoemd
om na een kort leven eeuwig in de hel
te branden.

Laatste Oordeel
Jan van Eyck
Olieverf op paneel 1426

“Het zuiverste geloof is niets te weten”
werd zijn levensmotto

 

 

 

 

 

 

Vergezicht over een vlak land
Philips Koninck
Schilderij 1646